„Praatjes vullen geen gaatjes“

Ik ben trainer en coach

Overtuigen als leidinggevende, spreker of teamleider kan maar op één manier: als jezelf. Ik ga als coach en trainer samen met u op zoek naar uw authenticiteit, om het fundament van uw zelfvertrouwen te verstevigen. Zodat u uw vonk en visie op overtuigende manier voor het voetlicht kunt brengen.

Hoe doen we dat? Door serieus aan de slag te gaan, maar – vrij naar Steve Jobs – ‘foolish’ te zijn. Door mijn ervaring als acteur weet ik als geen ander hoe belangrijk ‘spelen’ is bij het ontdekken van uw authenticiteit. Hebt u vragen? Mail me dan! info@thomashoehn.com

Training

„Stay hungry - stay foolish!“
Steve Jobs

Business Coaching – Een-op-een in drie aktes

 • ‘Ik wil mijn sterke en zwakke kanten duidelijk in kaart brengen.’
 • ‘Ik wil helder en krachtig communiceren.’
 • ‘Hoe kan ik mijn sterktes zo optimaal mogelijk benutten?’

Je sterke kanten, talenten en vaardigheden kennen is nodig om sneller te gaan, hoger te klimmen, maar ook om in balans te leven. Bij één-op-één-coaching wil ik u uzelf laten ontdekken met de ogen en oren van een kind. Zonder aannames, zonder vooroordelen. Als coach ben ik een sparringpartner, een tegenhanger die u versterkt en uitdaagt. Mét respect en zónder loze beloftes. Wie u bent en waar uw kracht ligt; dáárin wil ik u uitdagen. Uiteindelijk gaat het erom dat u omhelst wie u bent, met al uw sterke en minder sterke kanten.

AKTE 1 – Inventariseren

We starten met het bepalen van uw doel; wat wilt uw aan het einde van de coachingsperiode bereikt hebben? Daarvoor is het nodig dat u een gedetailleerd beeld geeft van uw huidige situatie en wat u daarin veranderd wilt zien. Ik ga daar uitgebreid met u op in en we bekijken wat er voor de toekomst zal moeten worden aangepast. Het beoogde eindresultaat kunnen we gedurende de rit natuurlijk nog bijstellen. Uw doel is niet statisch.

AKTE 2 – Uitproberen en activeren

We onderzoeken gezamenlijk welk gedrag u kan helpen om uw beoogde doel te bereiken. Dat kunnen we op verschillende manieren doen: systematisch, maar ook ‘spelenderwijs’. Acteer- en stemoefeningen behoren daarbij tot de mogelijkheden, net als, ontspannings- en meditatietechnieken.
Als coach ben ik een actieve en opmerkzame toehoorder. Intensieve interactie maakt deel uit van mijn begeleiding, met de focus op gevoel en emotie; wat beweegt u? Gedetailleerde feedback maakt integraal deel uit van de coaching.

AKTE 3 – Conclusie en balans

Na Akte 2 ervaart u hoe datgene waar we aan gewerkt hebben, uitpakt in het dagelijks leven. Wat is meteen bruikbaar en waar moeten we nog ‘aan knoppen draaien’? We stellen eveneens een ‘noodplan’ op, waarop u kunt terugvallen op moeilijke momenten. 
Uiteindelijk maken we de balans op en beëindigen het coachingsproces met een terugblik en feedback op alles wat we gedaan hebben.

Coachingsprocessen zijn niet statisch. Daarom kan de duur variëren en kunnen we besluiten dat er meer dan drie aktes nodig zijn.

Wanneer u mij wilt boeken als coach, klik dan hier:  info@thomashoehn.com

Thuis op de bühne – De presentatietraining

 • ‘Ik vind het tijdens een presentatie moeilijk om contact te maken met mensen.’ 
 • ‘Hoe presenteer ik me zó dat ik mijn doel bereik?’ 
 • ‘Ik heb moeite met praten voor een groep. Hoe gebruik ik mijn stem optimaal?’

Iedereen kan overtuigend presenteren, maar soms zitten innerlijke drempels in de weg. Als u niet overtuigd bent van uw eigen kunnen, is het lastig om anderen te overtuigen. Samen met u wil ik die drempels laten verdwijnen, en uw potentieel tot volle wasdom laten komen. Om dat te bereiken, heb ik een geheel eigen methode ontwikkeld. Mijn werkwijze is opgebouwd uit creatieve technieken rond acteren, lichaamstaal en stemgebruik. Die technieken heb ik geleerd en verfijnd in de ruim tien jaar dat ik werk op het gebied van communicatie en presentatie.

Wanneer u mij wilt boeken als trainer, klik dan hier:  info@thomashoehn.com

The art of failure

 • ‘Ik wil het risico op een blackout bij een optreden in het openbaar zo klein mogelijk maken.’
 • ‘Een publiek toespreken maakt me zenuwachtig, waardoor ik mijn concentratie verlies.’
 • ‘Spontaan iets zeggen ten overstaan van een groep mensen valt me zwaar.’
 • ‘Ik wil het onderste uit de kan halen bij het houden van een persconferentie.’

In deze eendaagse training zoek ik samen met u naar ‘fiasco-situaties’. Wanneer is de kans het grootst dat u – plat uitgedrukt – ‘op uw bek gaat’. Ten overstaan van de rest van de groep gaat u de uitdaging aan om die situaties bij de horens te vatten. En te ontdekken dat u in staat bent om uzelf er uiteindelijk sterker uit naar voren te laten komen. Want falen biedt een scala aan mogelijkheden om creatief succes te behalen.

Aan bod komt:

 • Omgaan met podiumvrees
 • Een spontane toespraak houden voor publiek
 • Optimale voorbereiding op persconferenties
 • Betekenis en gebruik van lichaamstaal (houding/gebaren/mimiek)
 • Training in het waarnemen en ‘lezen’ van uzelf en anderen
 • Het aan laten sluiten van de inhoud op uw lichaamstaal

Deze training vormt een verdieping van de basisinhoud van de training Thuis op de Bühne, maar kan ook onafhankelijk daarvan worden gevolgd.

Wanneer u mij wilt boeken als trainer, klik dan hier:  info@thomashoehn.com

Meer trainingen

Meer trainingen in samenwerking met Theobaldt Training & Coaching www.theobaldt.de  

Theater

„Mir tut der Unsinn leid, dass er bislang so selten künstlerisch geformt wurde“
Kurt Schwitters

‘Wat is er mooier dan de wereld bekijken vanuit een ander perspectief? Dat is wat ik doe als acteur, en acteren ligt me na aan het hart. Zowel als ‘vrije speler’ als tijdens trainingen.’

Als acteur kan ik een cruciale rol spelen in het zichtbaar maken van persoonlijke verhoudingen, manieren van denken en van bepaalde beelden die bestaan in een organisatie. Ik maak gebruik van uiteenlopende methodes:

 • Forumtheater (waarbij de toeschouwers in kunnen grijpen om het verloop te beïnvloeden)
 • Rollenspellen
 • Individuele of groepsimprovisaties

Belangrijkste doel: situaties, thema’s en problemen zichtbaar maken en mogelijkheden tot verandering boven tafel krijgen. Trainingen met acteerwerk zijn in allerlei vormen mogelijk. Scholing in groepen bijvoorbeeld, maar ook in de vorm van videotraining, assessments of individuele begeleiding. Natuurlijk is persoonlijke feedback een vast onderdeel.

Thema´s die bij acteertraining aan bod kunnen komen:

 • Uitstraling en authenticiteit
 • Leidinggeven
 • Samenwerking
 • Communicatie
 • Lichaamstaal
 • Conflictsituaties
 • Contact met klanten

Wanneer u mij wilt inzetten als acteur, klik dan hier:  info@thomashoehn.com

Intro
Thomas Höhn

Proza
Namen -
Sándor Márai

Proza
Schlaf -
Haruki Murakami

Rol
Brief an
Herrn Kappus -
Rainer Maria Rilke

Verhaaltje voor kinderen
Der Bärenaufbinder

Commentaar
Ein dilettantisches Manöver -
Stephan Ueberbach

Gedicht
Take It Easy -
Mascha Kaléko

Dialekt - Kölsch
Der Komiker -
Joachim Ringelnatz

Dialect - Norddeutsch
Der Komiker -
Joachim Ringelnatz

Dialect - Bayrisch
Der Komiker -
Joachim Ringelnatz

Voiceover
Straβenkinder in Nicaragua und Theater

Tekst

„La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute.“
Michel de Montaigne

1980 – Ik was 7 jaar oud en ´De gelaarsde kat´, voorgelezen door de legendarische Duitse radiopresentator Hans Paetsch, maakte op mij een magische indruk. Ik zat gekluisterd aan de oude platenspeler van mijn ouders,  zo gefascineerd was ik door zijn stem…

Opleiding als Stem-acteur:

 • 2012 - 2013: F.M. Alexander methode & stem training – Ron Murdock (NeVlat), Nijmegen, Amsterdam
 • 2001 - 2005: Opleiding als Stem-acteur – Claudia Maria Brinker (WDR), Keulen/Duitsland
 • 2002 - 2004: opleiding F.M. Alexander methode, met nadruk op zang, stem en ademhaling – Silvia Dierigl
  (Coop Alexander methode), Keulen/Duitsland
 • 2000 - 2001: sprekersopleiding Birthe Meinert, Keulen/Duitsland

Vormen:

 • Voice over voor journalistieke programma’s/bedrijfsfilms/etc.
 • Luisterboek
 • Gedichten
 • Proza
 • Reclame
 • TV- en filmtrailers

Talen:

 • Duits
 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans

Dialecten:

 • Keuls
 • Beiers
 • Noordduits
 • Eifler Platt

Zang: 

 • Bariton

Mijn stem in uw project – daar verheug ik mij op! Klik hier: info@thomashoehn.com

Contact

Thomas Höhn
Daendelsstraat 5
5018 EP Tilburg / NL
K.v.K. Brabant: 552 557 60
B.T.W.: NL 574 295 483 B01


LinkedIn FacebookMet dank aan:
 • Margriet Masteling
 • Johan Voeten
 • Rob Gommans
 • Frederique de Rooij
 • Carla Maria vom Hoff
 • Sven Neufert
info@thomashoehn.com